Catégorie

 

Questions fréquentes

Een UPS-systeem (Uninterruptible Power Supply) biedt een noodstroomvoorziening die ervoor zorgt dat jouw kritische apparatuur blijft werken in het geval van een stroomstoring of stroomuitval. Er zijn verschillende redenen waarom het gebruik van een UPS-systeem in jouw kritische toepassingen belangrijk kan zijn:

 1. Bescherming tegen stroomstoringen: Een UPS-systeem biedt een continue stroomvoorziening en voorkomt dat jouw apparatuur wordt uitgeschakeld bij een stroomstoring. Dit helpt om dataverlies en beschadiging van hardware te voorkomen.
 2. Voorkomen van downtime: Kritische toepassingen kunnen niet worden onderbroken. Een UPS-systeem zorgt ervoor dat jouw apparatuur blijft werken in het geval van een stroomstoring, waardoor downtime wordt voorkomen. Dit kan van cruciaal belang zijn voor bedrijf kritische toepassingen.
 3. Bescherming tegen piekspanning: Een UPS-systeem beschermt tegen piekspanningen en andere elektrische storingen die schade kunnen veroorzaken aan apparatuur.
 4. Verhoging van de betrouwbaarheid: Het gebruik van een UPS-systeem verhoogt de betrouwbaarheid van jouw apparatuur en helpt jouw bedrijf om consistent hoge prestaties te leveren.

Kortom, een UPS-systeem is van cruciaal belang voor het beschermen van kritische toepassingen en het minimaliseren van de impact van stroomstoringen en andere elektrische storingen. Het kan downtime voorkomen, dataverlies en hardware beschadiging minimaliseren en de betrouwbaarheid van jouw apparatuur verhogen.

Het dimensioneren van een UPS (Uninterruptible Power Supply) systeem vereist een aantal stappen:

 1. Bepaal de belasting: De belasting is de totale hoeveelheid stroom die door het UPS systeem moet worden geleverd. Dit omvat alle apparatuur die op het UPS-systeem moet worden aangesloten.
 2. Bepaal de duur van de noodstroom: De duur van de noodstroom wordt bepaald door hoe lang het UPS-systeem in staat moet zijn om de belasting te ondersteunen in het geval van een stroomstoring. Dit kan variëren van enkele minuten tot enkele uren, afhankelijk van de vereisten van de toepassing.
 3. Bepaal de efficiëntie van het UPS-systeem: De efficiëntie van het UPS-systeem is belangrijk om te bepalen omdat dit invloed heeft op de grootte van de benodigde batterijen. De efficiëntie wordt bepaald door het percentage van de stroom die wordt geleverd aan de belasting versus het percentage dat wordt verloren door het UPS-systeem.
 4. Bepaal het type UPS-systeem: Er zijn drie typen UPS-systemen: offline, line-interactive en online. Elk type heeft verschillende voordelen en nadelen, en de keuze van het type zal afhangen van de specifieke toepassing.
 5. Bepaal de grootte van de batterijen: De grootte van de batterijen wordt bepaald door de belasting en de duur van de noodstroom. Hoe groter de belasting en hoe langer de noodstroom nodig is, hoe groter de batterijen moeten zijn.
 6. Kies het UPS-systeem: Nadat de bovenstaande stappen zijn voltooid, kan het juiste UPS-systeem worden gekozen dat past bij de vereisten van de toepassing.

Het is belangrijk om rekening te houden met alle bovenstaande factoren bij het dimensioneren van een UPS-systeem, om ervoor te zorgen dat het correct is gedimensioneerd voor de toepassing en voldoende betrouwbaarheid en bescherming biedt. Het is ook raadzaam om professionele hulp te zoeken bij het ontwerpen van een UPS-systeem voor een complexere toepassing.

Een UPS-systeem (Uninterruptible Power Supply) is ontworpen om te zorgen dat de stroomtoevoer naar je apparatuur niet onderbroken wordt in het geval van een stroomstoring of spanningsdip. Het is belangrijk om het UPS-systeem regelmatig te onderhouden om ervoor te zorgen dat het correct functioneert wanneer het nodig is. Hier zijn enkele redenen waarom je jouw UPS-systeem moet onderhouden:

 1. Betrouwbaarheid: Een goed onderhouden UPS-systeem zal betrouwbaar zijn en de stroomvoorziening naar jouw apparatuur in geval van een stroomstoring of spanningsdip blijven verzorgen.
 2. Verlengde levensduur: Regelmatig onderhoud kan de levensduur van jouw UPS-systeem verlengen en zorgen voor betere prestaties.
 3. Veiligheid: Slecht onderhouden UPS-systemen kunnen gevaarlijk zijn en leiden tot brand, elektrocutie of andere gevaren. Regelmatig onderhoud kan deze risico's verminderen.
 4. Kostenbesparing: Door regelmatig onderhoud kunnen problemen in een vroeg stadium worden geïdentificeerd en verholpen, waardoor grotere problemen en reparatiekosten in de toekomst worden voorkomen.

Al met al is het onderhouden van jouw UPS-systeem essentieel om de betrouwbaarheid, veiligheid en prestaties van jouw apparatuur te waarborgen en mogelijke kostenbesparingen te realiseren.

Een UPS-systeem (Uninterruptible Power Supply) is ontworpen om te zorgen dat de stroomtoevoer naar je apparatuur niet onderbroken wordt in het geval van een stroomstoring of spanningsdip. Het is belangrijk om het UPS-systeem regelmatig te onderhouden om ervoor te zorgen dat het correct functioneert wanneer het nodig is. Hier zijn enkele redenen waarom je jouw UPS-systeem moet onderhouden:

 1. Betrouwbaarheid: Een goed onderhouden UPS-systeem zal betrouwbaar zijn en de stroomvoorziening naar jouw apparatuur in geval van een stroomstoring of spanningsdip blijven verzorgen.
 2. Verlengde levensduur: Regelmatig onderhoud kan de levensduur van jouw UPS-systeem verlengen en zorgen voor betere prestaties.
 3. Veiligheid: Slecht onderhouden UPS-systemen kunnen gevaarlijk zijn en leiden tot brand, elektrocutie of andere gevaren. Regelmatig onderhoud kan deze risico's verminderen.
 4. Kostenbesparing: Door regelmatig onderhoud kunnen problemen in een vroeg stadium worden geïdentificeerd en verholpen, waardoor grotere problemen en reparatiekosten in de toekomst worden voorkomen.

Al met al is het onderhouden van jouw UPS-systeem essentieel om de betrouwbaarheid, veiligheid en prestaties van jouw apparatuur te waarborgen en mogelijke kostenbesparingen te realiseren.

Een line-interactive UPS (Uninterruptible Power Supply) systeem is een type UPS-systeem dat is ontworpen om elektrische apparaten te beschermen tegen stroomstoringen en piekspanningen. Het is een veel voorkomend type UPS-systeem dat vaak wordt gebruikt in thuis- en kantoorsituaties.

Een line-interactive UPS systeem werkt door de wisselstroom (AC) van het stopcontact om te zetten naar gelijkstroom (DC), die wordt opgeslagen in een interne batterij. Als de stroom uitvalt, schakelt de UPS automatisch over op de batterijvoeding, waardoor uw apparaten blijven werken zonder onderbreking.

Wat een line-interactive UPS systeem onderscheidt van andere soorten UPS-systemen is dat het in staat is om de spanning te regelen en te stabiliseren. Dit betekent dat het systeem de stroomtoevoer in real-time kan monitoren en aanpassen om piekspanningen en schommelingen in de stroomvoorziening te compenseren. Hierdoor blijft de uitgangsspanning stabiel, wat zorgt voor een betrouwbare en consistente stroomtoevoer naar uw apparaten.

Over het algemeen is een line-interactive UPS systeem een betaalbaar, betrouwbaar en efficiënt hulpmiddel om de continuïteit van uw stroomvoorziening te waarborgen en uw apparaten te beschermen tegen stroomstoringen en piekspanningen.

Een offline UPS-systeem (Uninterruptible Power Supply) is een type voedingssysteem dat wordt gebruikt om elektrische apparaten te beschermen tegen stroomstoringen, spanningspieken en andere soorten stroomproblemen.

Bij een offline UPS-systeem wordt de elektrische stroom normaal gesproken direct van de stroombron naar het aangesloten apparaat geleverd. Wanneer er echter een storing of onderbreking in de stroomvoorziening optreedt, schakelt de UPS automatisch over naar de interne batterijvoeding, zodat het aangesloten apparaat blijft werken zonder onderbreking.

Het belangrijkste kenmerk van een offline UPS-systeem is dat het slechts een beperkte bescherming biedt tegen stroomproblemen. Hoewel het apparaat snel kan reageren op korte stroomonderbrekingen en spanningspieken, biedt het geen bescherming tegen langdurige stroomuitval of andere ernstige stroomproblemen. Daarom wordt het vooral gebruikt voor kleinere en minder kritieke apparaten, zoals computers en telecommunicatieapparatuur.

Un système UPS (Uninterruptible Power Supply) est utilisé dans les applications critiques pour garantir que les équipements continuent à fonctionner en cas de coupure de courant ou de perturbations de l'alimentation électrique.

Les interruptions de courant peuvent causer de graves perturbations dans les systèmes électroniques et électriques, y compris les pertes de données, les temps d'arrêt prolongés, les réinitialisations de systèmes et les dommages aux équipements. Dans les applications critiques telles que les centres de données, les hôpitaux, les laboratoires de recherche, les installations industrielles et les systèmes de contrôle de la circulation aérienne, ces interruptions peuvent avoir des conséquences graves, notamment la perte de vies humaines.

Les systèmes UPS fournissent une alimentation électrique de secours en cas de coupure de courant ou de baisse de tension. Les UPS peuvent être utilisés pour fournir une alimentation de secours pour une courte période de temps, permettant aux systèmes de se mettre hors tension en toute sécurité, ou pour fournir une alimentation de secours pendant une période prolongée, permettant aux systèmes de continuer à fonctionner normalement.

Les UPS sont disponibles dans une variété de tailles et de capacités, de la petite unité de bureau aux systèmes de grande capacité pour les centres de données et les installations industrielles. Ils peuvent être configurés pour fournir une alimentation de secours à un seul équipement ou à un réseau de systèmes.

En utilisant un système UPS dans des applications critiques, les utilisateurs peuvent être assurés que leurs équipements continueront à fonctionner même en cas de coupure de courant ou de perturbation de l'alimentation électrique, réduisant ainsi les risques de perte de données, de temps d'arrêt prolongé et de dommages aux équipements.

Le dimensionnement d'un système UPS (système d'alimentation sans interruption) dépend de plusieurs facteurs, tels que la charge totale du système, le temps de fonctionnement souhaité en cas de panne de courant et les conditions environnementales de l'emplacement où le système sera installé. Voici les étapes à suivre pour dimensionner correctement un système UPS :

 1. Déterminez la charge totale : Pour dimensionner un système UPS, il est essentiel de connaître la charge totale que le système doit alimenter en cas de panne de courant. Il s'agit de la somme de la puissance de tous les équipements connectés au système UPS.
 2. Calculez la puissance nominale : Une fois la charge totale déterminée, vous devez calculer la puissance nominale du système UPS, qui est exprimée en volt-ampères (VA) ou en watts (W). Vous pouvez utiliser la formule suivante : Puissance nominale = Charge totale x Facteur de puissance

Le facteur de puissance représente l'efficacité de l'UPS, qui dépend du type de charge (résistive ou inductive). Pour une charge résistive (par exemple, une lampe), le facteur de puissance est généralement de 1. Pour une charge inductive (par exemple, un moteur), le facteur de puissance est inférieur à 1 et doit être pris en compte lors du calcul de la puissance nominale.

 1. Choisissez le type de système UPS : Les systèmes UPS sont disponibles en différents types, notamment les systèmes offline, les systèmes online et les systèmes line-interactive. Le choix du type de système dépend du niveau de protection requis pour les équipements alimentés par l'UPS.
 2. Calculez l'autonomie : L'autonomie d'un système UPS dépend de la capacité de la batterie et de la charge totale du système. Vous devez déterminer le temps de fonctionnement souhaité en cas de panne de courant et choisir la batterie en conséquence.
 3. Prenez en compte les conditions environnementales : Les conditions environnementales, telles que la température et l'humidité, peuvent affecter les performances de l'UPS et de la batterie. Il est donc important de prendre en compte ces facteurs lors du choix du système UPS.

En résumé, pour dimensionner un système UPS, vous devez déterminer la charge totale, calculer la puissance nominale, choisir le type de système UPS, calculer l'autonomie et prendre en compte les conditions environnementales. Il est recommandé de consulter un professionnel pour vous aider à choisir le système UPS le plus adapté à vos besoins.

Un système UPS (onduleur) doit être entretenu pour garantir son bon fonctionnement et sa fiabilité. Voici quelques raisons importantes pour lesquelles l'entretien régulier d'un système UPS est essentiel :

 1. Prévenir les pannes : L'entretien régulier permet de détecter et de corriger les problèmes potentiels avant qu'ils ne se transforment en pannes coûteuses.
 2. Assurer la sécurité : Un système UPS défectueux peut constituer un danger pour les personnes et les équipements environnants. L'entretien régulier permet de s'assurer que toutes les pièces du système UPS sont en bon état de fonctionnement et que les risques de dysfonctionnement sont minimisés.
 3. Prolonger la durée de vie : L'entretien régulier permet de maintenir le système UPS en bon état de fonctionnement et de prolonger sa durée de vie utile.
 4. Économiser de l'argent : Les pannes de système UPS peuvent entraîner des temps d'arrêt coûteux et des pertes de données. L'entretien régulier peut aider à prévenir ces situations et à économiser de l'argent à long terme.
 5. Assurer la conformité : Les normes de sécurité et les réglementations en matière d'environnement évoluent constamment. Un entretien régulier permet de s'assurer que le système UPS est conforme aux normes en vigueur.

En somme, l'entretien régulier d'un système UPS est essentiel pour garantir sa fiabilité, sa durée de vie, sa sécurité, sa conformité aux normes et pour éviter les coûts et les pertes dus aux temps d'arrêt imprévus.

Un système UPS en ligne (ou en anglais "Online UPS") est un type d'alimentation électrique sans interruption (ASI ou UPS en anglais) qui fournit une alimentation électrique de qualité régulée et continue à des équipements sensibles tels que des serveurs, des équipements de stockage de données, des équipements de réseau, des équipements médicaux, etc.

Contrairement aux systèmes UPS hors ligne, qui passent en mode de fonctionnement sur batterie en cas de coupure de courant, les systèmes UPS en ligne fournissent une alimentation électrique de qualité régulée à partir de leur onduleur en permanence. Cela signifie que l'alimentation électrique est constamment filtrée et stabilisée, et que les équipements connectés reçoivent une alimentation électrique propre et continue.

Lorsqu'une coupure de courant se produit, les systèmes UPS en ligne basculent immédiatement sur les batteries intégrées pour fournir une alimentation électrique continue sans interruption. Cela permet aux équipements connectés de continuer à fonctionner sans interruption et de protéger les données et les équipements sensibles contre les dommages causés par des perturbations de l'alimentation électrique.

Un système UPS (Uninterruptible Power Supply) interactif en ligne est un type d'alimentation électrique de secours qui protège les équipements électroniques sensibles contre les interruptions de courant, les baisses de tension et les surtensions.

Un UPS interactif en ligne diffère d'un UPS hors ligne en ce qu'il fournit une alimentation électrique de secours constante et régulée, plutôt qu'une commutation vers l'alimentation de secours lorsque l'alimentation électrique principale est interrompue. Cela signifie que l'UPS utilise constamment l'alimentation électrique de la batterie pour alimenter les équipements connectés, tout en la régulant pour assurer une alimentation stable et sans interruption.

L'UPS interactif en ligne est également "interactif" car il est capable de réguler l'alimentation électrique entrante et de fournir un niveau constant de tension, de fréquence et de forme d'onde aux équipements connectés. Cela signifie qu'il est capable de compenser les fluctuations de tension et les variations de fréquence du courant électrique entrant, offrant une protection supplémentaire contre les interruptions de courant, les baisses de tension et les surtensions.

En somme, un système UPS interactif en ligne est une solution idéale pour protéger les équipements électroniques sensibles, tels que les ordinateurs, les serveurs, les équipements de télécommunications, les équipements médicaux, etc. contre les perturbations électriques, garantissant ainsi leur fonctionnement continu et fiable.

Un système UPS (Alimentation sans interruption) hors ligne est un type de UPS utilisé pour protéger les équipements électroniques contre les pannes de courant et autres problèmes d'alimentation électrique tels que les surtensions et les sous-tensions.

Dans un système UPS hors ligne, l'alimentation électrique est normalement fournie directement depuis la prise de courant à l'équipement protégé. Lorsqu'il y a une panne de courant, le système UPS bascule automatiquement sur l'alimentation de la batterie pour maintenir l'alimentation électrique de l'équipement. Cela se produit en quelques millisecondes, de sorte que l'équipement peut continuer à fonctionner sans interruption.

Un système UPS hors ligne est généralement moins cher que d'autres types de systèmes UPS, tels que les systèmes UPS en ligne, car il comporte moins de composants. Cependant, l'inconvénient est qu'il offre moins de protection contre les problèmes d'alimentation électrique, car l'équipement est toujours exposé à l'alimentation de la prise de courant, qui peut ne pas être entièrement stable ou fiable.Hoofdbedrijf ondersteuningGroot assortimentSnelle interventies

Webshop powered by Marcando